Privacy & Cookie-beleid

Privacy Beleid

Dit beleid is van toepassing op alle verwerking van persoonsgegevens ("gegevens") van de Deelnemers van de Delhaize Ambassadeur Community ("Jij"). Het doel van dit beleid is om u volledig en transparent te informeren over de manier waarop wij jouw gegevens behandelen. De Gebruiks- en deelnamevoorwaarden (GDV) zijn van toepassing voor de rest.

a) Verantwoordelijk voor de verwerking:

De verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens is Delhaize Le Lion/De Leeuw SCA – Comm.VA., Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van de ondernemingen onder het nummer 402.206.045, tel. 02/412.22.11 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u), faxnummer. 02/412.21.94, E-mail : infos@delhaizeambassadors.be (“Delhaize” of “wij”)

b) Verwerker :

Wij werken samen met het Franse bedrijf TRND. ("verwerker") voor het beheer en hosten van het webplatform, de organisatie van de campagnes en de communicatie naar u. Onze verwerker heeft een beveiligd computersysteem, dat door Delhaize voorafgegaan gecontroleerd is.

Bekendmaking van je gegevens Tenzij anders vermeld in dit privacy- en cookiebeleid, zullen trnd en de trnd group bedrijven uw informatie niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekken of op anderszins openbaar maken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist door de wet.

Om het trnd-platform te bedienen en aanverwante diensten te verlenen, maakt trnd gebruik van dienstverleners (“gegevensverwerkers” zoals hosting of logistiek). Deze dienstverleners krijgen uitsluitend toegang tot uw informatie tijdens de periode die nodig is om de desbetreffende dienst te verlenen. Contractuele afspraken omtrent de verwerking van bestellingen verzekeren dat de dienstverleners uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de instructies en inachtneming van de normen voor gegevensbescherming. Als de dienstverleners uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken (inclusief enkel toegangsmogelijkheden), kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden overgebracht naar een land dat niet dezelfde gegevensbescherming garandeert als de Europese Unie (“overdracht naar derde landen”). In dit geval zullen wij, in overeenstemming met de GDPR-regelgeving, er contractueel of anderszins voor zorgen dat de dienstverlener een gelijkwaardig niveau van gegevensbeschermingswetgeving garandeert (bijvoorbeeld door het sluiten van standaard contractclausules van de EU, een besluit van de EU-commissie voor veilige derde landen). De huidige standaard contractclausules van de EU zijn hier te vinden https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Een actueel overzicht van veilige derde landen vindt u hier https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Indien de garantie is gebaseerd op de EU-US Privacy Shield certificering, wordt u hiervan op de juiste plaats in deze privacyverklaring op de hoogte gesteld. Meer informatie over deze certificering vindt u hier https://www.privacyshield.gov/welcome.

Indien en voor zover de cookies van het trnd-platform ook door dienstverleners worden gebruikt, gelden hier ook de contractuele afspraken over de verwerking van bestellingen. Hetzelfde geldt voor een mogelijke overdracht naar een derde land.

c) Beveiliging :

Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens door de gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Beleidslijnen en procedures zijn van kracht voor een doeltreffende verwerking en bescherming van gegevens.

d) Gerechtvaardig doeleinden :

Wij verwerken uw gegevens als onderdeel van het Delhaize Ambassadors Platform, waaronder begrepen het contact dat wij met u opnemen, het selecteren van projecten die passen bij uw profiel, het analyseren en intern communiceren van campagne resultaten en het opstellen van statistieken en rapporten. Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij gebruiken, voor reclamedoeleinden, de inhoud die u met ons deelt. U kunt uw akkoord te allen tijde intrekken (binnen de grenzen beschreven in artikel 8 van de UPC).

e) Rechtmachtigheid en evenredigheid :

Wij verwerken jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract met Delhaize als deelnemer van de Delhaize-ambassadeurs community. We hebben ook een gerechtvaardigd belang in het verwerken van jouw gegevens, met name voor statistische en monitoringdoeleinden. In sommige gevallen geeft je ons toestemming om jouw gegevens te verwerken (met name om de inhoud die u publiceert te gebruiken). Jij kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken (in dit geval kan Delhaize uw verzoeken niet meer verwerken).

f) Types van gegevens :

Om je te kunnen registreren op het Delhaize ambassadeurs platform, moeten we de volgende gegevens weten: naam, voornaam, e-mailadres, adres, gebruikersnaam, wachtwoord, geslacht, geboortedatum. Deze informatie is vereist voor jouw registratie. Als je geen van deze gegevens geeft, kunt je je niet registreren.
Afhankelijk van de activiteiten waaraan je wilt deelnemen (project, campagne, enquête, enz.), kunnen wij je aanvullende gegevens vragen, waaronder: uw voorkeuren, interesses, ervaringen en kennis in een bepaald gebied met betrekking tot het product dat wordt getest. Deze gegevens zijn niet verplicht en bieden ons de mogelijkheid om je gepaste activiteiten voor te stellen, die aangepast zijn aan uw profiel. Overeenkomstig artikel 8 van de UPC, bent je vrij andere inhoud te communiceren wanneer je het Delhaize Ambassadeurs Platform gebruikt: opmerkingen, afbeeldingen, video's, enz.

g) Jouw rechten:

Je kunt op elk gewenst moment toegang tot jouw gegevens vragen, de gegevens corrigeren, de verwerking beperken en de gegevens verwijderen bij het gebruik van de bovenstaande contactgegevens. Houd er rekening mee dat als jouw gegevens worden verwijderd, Delhaize de verzoeken die je al hebt verzonden, niet langer kan verwerken.

h) Social connect:

Doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u inlogt op uw Delhaize-account via uw Facebook- en/of Twitter-account zal dit platform u informeren welke persoonlijke gegevens aan Delhaize worden doorgegeven. Wanneer u uw Delhaize-account koppelt aan Instagram, geeft u Delhaize toestemming uw publieke profiel in te zien. Delhaize heeft dan toegang tot uw profielnaam, profielfoto, de URL van uw profiel en uw aantal volgers. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om u uit te nodigen en te selecteren voor onze projecten, en om aan onze klanten te laten we zien welke sociale media deelnemers gebruiken en hoeveel volgers ze hebben. Wettelijk en juridisch belang van de verwerking van uw gegevens

De verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven is gebaseerd op ons legitieme belang om de meest geschikte deelnemers voor onze projecten te selecteren. Deze verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 (1) zin 1 paragraaf f), van de GDPR.

Begunstigden: we zouden uw persoonlijke informatie ook kunnen delen met bedrijven in de Territory Influence groep voor interne administratieve doeleinden.

Betrokkenheid van derde landen: Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met klanten buiten de Europese Unie (aangeduid als "derde landen"). In dit geval garanderen wij - indien het betrokken land niet onderworpen is aan een wet die gelijkwaardig is aan die van de Europese Commissie – eenzelfde gegevensbescherming als die binnen de Europese Unie door het opnemen van contractuele clausules. U kunt de standaardcontractbepalingen voor de EU raadplegen via onderstaande links:

• Voorwaarde I (2001/497/EG) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001D0497&from=EN

• Voorwaarde II (2004/915/EG) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN

• Samen 2010/87/UE : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Een actueel overzicht van veilige derde landen is te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Wettelijke vrijheid om uw persoonlijke gegevens te verstrekken U bent niet wettelijk of contractueel verplicht ons de hierboven beschreven persoonlijke gegevens te verstrekken, of uw Delhaize-account te koppelen aan uw sociale media. Echter, als uw sociale media niet gekoppeld is aan uw Delhaize-account, is het voor ons moeilijker u uit te nodigen voor geschikte projecten. Het is dan ook mogelijk dat u minder vaak wordt geselecteerd voor projecten.

Informatie over de verwerking: We zullen geen gebruik maken van een geautomatiseerd verwerkingssysteem.

i) Dataretentie

Wij behouden jouw gegevens voor de duur die nodig is om de doeleinden van het Delhaize Ambassadeurs Platform te bereiken, onverminderd een verzoek om jouw gegevens te verwijderen. Gegevens die verband houden met een specifiek project (afbeeldingen, video's, opmerkingen, etc.) worden alleen bewaard gedurende de duur van dit project, en vervolgens worden verwijderd.

j) Cookies :

Net als veel sites gebruiken we cookies om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de harde schijf van de computer is opgeslagen. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid hieronder.

Jouw gebruik van het Delhaize-ambassadeursplatform kan resulteren in het gebruik van cookies van derden, vooral als je Youtube-links (www.youtube.com) en/of Vimeo-links (www.vimeo.com) deelt. Dit delen van gegevens is onder uw eigen verantwoordelijkheid en kan worden gekoppeld aan uw youtube en/of vimeo profiel. Wij hebben geen controle over hoe jouw gegevens worden verzameld en verwerkt in dit verband (inclusief de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten en de rechten die u over uw gegevens hebt). Voordat je hun diensten gebruikt, nodigen wij je uit om het privacybeleid van deze bedrijven te raadplegen op hun websites voor meer informatie.

k) Privacy Commissie :

We zijn beschikbaar om jouw vragen te beantwoorden over de verwerking van jouw gegevens. Als je dit echter nodig acht, kan je contact opnemen met de Privacy Commissie (www.privacycommission.be).

Cookiebeleid

• Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden geregistreerd op uw computer bij het bezoeken van onze website www.ambassadeurs.delhaize.be. Deze bestanden bevatten uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en / of informatie over uw navigatie op de webpagina's. Ze worden doorgaans verwijderd wanneer u de website verlaat (sessie cookie). Wij kunnen echter bepaalde cookies voor een langere periode behouden om uw computer te identificeren zodat uw voorkeuren opgeslagen kunnen worden voor toekomstige bezoeken. Alle cookies zijn gekoppeld aan ons domein "ambassadeurs.delhaize.be" (first-party cookies). Sommige cookies zijn nodig voor de werking van de website en andere cookies maken het mogelijk om het verkeer te meten en om het gedrag van de gebruikers op onze website te analyseren.

• Cookies blokkeren?

U kunt beslissen om onnodige cookies te blokkeren die we gebruiken om het gebruik van het Delhaize Ambassadors Platform te analyseren. Dit zijn cookies gekoppeld aan het open source technologie PIWIK (meer informatie: www.piwik.org). Om de cookies te blokkeren, merkt dan het onderstaande vakje aan: Ik wil PIWIK cookies blokkeren.

• Lijst van Cookies:

Hierna vindt u de lijst met cookies die we op onze website www.ambassadeurs.delhaize.be gebruiken :

cookies

• Cookies verwijderen?

Indien u cookies wilt verwijderen, verwijzen wij naar opgenomen in uw webbrowser:

Als u cookies uitschakelt, moet u zich ervan bewust dat bepaalde grafische ontwerpen mogelijks niet correct worden weergegeven of dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website.

• Vragen ?

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op infos@delhaizeambassadors.be

(Laatste wijziging op 29 Augustus 2017)